Hakkımızda

17 Şubat 2007 tarihinde kurulan ARMA GÜVENLİK'in temel amacı kişisel ve kurumsal koruma ve güvenlik hizmetini sağlayan kadroların görevlerini etkin ve etkili olarak yerine getirerek, terörizm, hırsızlık, bilginin kötüye kullanılması  gibi genel veya özel alanlarda güvenlik açısından tehdit oluşturan; giderek çeşitliliği artan ve yoğunlaşan risklerin ortadan kaldırılmasında yardımcı olmaktır.

İşletmenizde, etkili bir güvenlik planının oluşturulması, ana giriş ve çıkışların, tüm binaların ve çevrenin denetlenmesi, kontrol altına alınması, devriye hizmetinin ifası gibi hizmetlerinin yerine getirilmesi ve müşteri memnuniyeti – halkla ilişkiler esasına dayalı eğitimli personel ile koruma, denetim ve gözetim altında tutulmasıdır.

Vizyon ve Misyonumuz

Güvenlik hizmet sunumunda yurt içinde ve yurt dışında araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla önderlik etmeyi hedefleyen kurumumuz, güvenlik konusunda şirketimizde oluşmuş bilgi birikimi ile Türkiye'deki özel güvenlik sektörünün gelişimine katkıda bulunacak şekilde resmi makamlarla ve diğer kuruluşlarla çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Türkiyenin özel güvenlik stratejileri ve eğitimleri konusundaki ihtiyaçını, uluslar arası düzeyde ve profesyonel iş kuralları çerçevesinde karşılamak üzere faaliyet gösteren ARMA GÜVENLİK eğitim kurumları ile iş birliği oluşturmuştur.

Güvenlik sektöründe karşılıklı güvenin tesis edilmesi esası ile taahhütlerimizin yerine getirilmesi önceliğimiz olarak, ilk gün heyecanını sürekli yaşayan, BİZ düşüncesi içerisinde çözüm ortağınız ve sektörde lider bir kurum olmaktır.

Referanslar